Dit is de header afbeelding
Geselecteerd Verhaal Geselecteerd Verhaal

Sinistere Werk Verhalen - Nomade

Terug Naar Overzichts Menu: Nomade
Dit is een button
Merkwaardige Voorvallen - Game Is Over, A New Game Starts


Deel 5 - Amanda Sharp

Begin

De nieuwe manager, Amanda Sharp, mijn vijfde manager voor Chespo, komt later in het jaar, in oktober. Morris informeert me er als eerste over, voordat de officiele mededeling over haar indiensttreding wordt rondgestuurd. Volgens Morris Hall is Amanda Sharp al eerder in beeld geweest, bijna twee jaar eerder, en weet hij niet waarom ze toen niet is aangenomen.

Amanda Sharp begint met voor mij niet zichtbare werkzaamheden. Al eerder hebben we met Morris voor een bepaald project een implementatieplanning gemaakt waar ik gewoon mee doorga, ondanks dat ze niet reageert op verzoeken voor goedkeuring van het reisvoorstel.

Omdat ze helemaal niet reageert om goedkeuringsverzoeken ga ging ik er maar vanuit dat de met Morris afgesproken planning voor mij als goedkeuring dient.

Wanneer ik hiermee klaar ben plan ik voor de rest van het jaar wat nog resteert aan mijn gewone werkzaamheden en maak hiervoor afspraken met die vestiging.

Het blijft vreemd dat ze op geen enkel verzoek voor goedkeuring van het reisverzoek naar die vestiging reageert, maar omdat het in mijn jaarplan staat die Morris heeft gestuurd werk ik met dit als basis verder.

Wanneer ik goed en wel aan het werk ben op die vestiging begint Amanda Sharp me te bombarderen met verzoeken om informatie; over tijdsbestedingen, een overzicht van alle detailinformatie in de rapporten van de afgelopen jaren, urenbestedingen aan speciale projecten. Het is informatie die ik allemaal op mijn pc heb staan en waar ik elke avond tot laat aan werk om het voor de datum waarop ze de informatie heeft gevraagd op te sturen, terwijl ik overdag werk aan de geplande werkzaamheden voor die vestiging. Ze bedankt geen enkele keer voor de opgestuurde informatie.

Ze bedankt geen enkele keer voor de opgestuurde informatie.