Dit is de header afbeelding
Geselecteerd Verhaal Geselecteerd Verhaal

Sinistere Werk Verhalen - Nomade

Terug Naar Overzichts Menu: Nomade
Dit is een button
Merkwaardige Voorvallen - Game Is Over, A New Game Starts


Deel 4 - Morris Hall

Restatement

Morris Hall en Nancy Smith werken een paar jaar later als een Siamese tweeling samen wanneer Chespo in grote problemen is geraakt. De boekhouding is niet op orde, en wereldwijd moeten op allerlei gebied aanpassingen gedaan worden om de onjuistheden te corrigeren. Brian Simmons, de Corporate Controller, dezelfde die een paar jaar eerder tegen me heeft gezegd dat ik mijn baas, Jeff Lowe, beter had moeten steunen, heeft op een bepaald moment genoeg van de boekhoudkundige onjuistheden en rapporteert dit aan de Amerikaanse overheidsinstantie die zich hiermee bezighoudt.

De hulp van Nancy Smith wordt weer ingeroepen, ze wordt zelfs tot interim Controller benoemd als opvolger van Brian Simmons die, na zijn optreden als klokkenluider niet meer als Controller werkzaam kan zijn. Samen met Morris Hall geeft ze leiding aan het team dat tot taak heeft de boekhouding weer op orde te krijgen.

Luca Romano is dan al een aantal jaren de hoogste baas van ons bedrijf. Wanneer ik voor een bezoek in de V.S., op het hoofdkantoor ben hoef ik geen auto te huren maar krijg ik de auto die Luca Romano niet wil, een Saab. Morris legt me uit wat het probleem met de auto is, waarom Luca Romano niet in die auto wil rijden. De Saab heeft de autotelefoon geintegreerd in de autocomputer. Daardoor kunnen medepassagiers meeluisteren met telefoongesprekken die Luca Romano in de auto voert en dat wil hij niet. Luca Romano wil zo in zijn telefoon kunnen fluisteren dat niemand anders dit kan horen.

Waarom ik dit zeg. Voor de boekhoudkundige onjuistheden die de oorzaak waren van de melding is een administratief medewerker op laag niveau tot een gevangenisstraf veroordeeld maar met Luca Romano als hoogste baas is een cultuur ontstaan waarin mooie resultaten getoond moeten worden.

De algemene mening binnen Chespo is dat deze administratief medewerker beinvloed is door deze cultuur, zo niet in opdracht de aanpassingen heeft gemaakt. Openlijk durft niemand kritiek te hebben, maar heimelijk is er binnen Chespo veel verontwaardiging dat de bedrijfsleiding een laag niveau administratief medewerker op laat draaien voor de boekhoudkundige onjuistheden die daarvoor een aantal jaren gevangenisstraf krijgt.

Dezelfde personen die dit heimelijk tegen me te uiten, de financieel leidinggevenden, voegen er aan toe dat die boekhoudkundige onjuistheden vrijwel niet in Europa hebben plaatsgevonden. Er waren in Europa nauwelijks correcties nodig omdat, zoals een van hen zei, ze allemaal bang voor mij waren.

Is dit de achterliggende oorzaak van de problemen die ik ondervind. Wie zit erachter, wat is al vanaf de start van mijn werkzaamheden voor dit bedrijf de rol van Luca Romano. Hij is nu al weer jaren als CEO aan de macht binnen het bedrijf. Hij heeft de competitie met de operationele man gewonnen, die daarna binnen een paar weken het bedrijf heeft verlaten.

Luca Romano wordt geinterviewd voor bekende magazines, gevraagd als spreker op het congres van de bedrijfstak waarin Chespo werkzaam is. Hij wordt gezien als een succesvol leider van ons bedrijf. Het streelt hem dat hij, afkomstig uit een Zuid-Amerikaans land, het in de V.S. zo ver geschopt heeft. En nu deze boekhoudkundige onjuistheden die de aandelenkoers van het bedrijf bijna terugbrengen tot beneden de dollar en het zelfstandig bestaan van het bedrijf op het spel zetten. De angstige vraag is of de banken de kredietlijn wel open zullen houden.

Dan komt het nieuws dat Luca Romano is overleden. Hij is, zo wil het verhaal, een natuurlijke dood gestorven. We zijn verbaasd, want voor zover wij wisten was hij kerngezond. Wat we informeel horen is dat hij dood in zijn auto is gevonden, na afloop van de werkdag op weg van kantoor naar huis. Niet zijn vrouw is gebeld, maar Alan Berry, zijn operational manager en die heeft hem geidentificeerd. Hij is daarna in een kist gelegd waarna deze is gesloten. Er wordt gefluisterd dat behalve Alan Berry niemand hem meer heeft gezien, ook zijn vrouw niet.

Er wordt, nog zachter, gefluisterd dat misschien niet hij, maar iemand anders, een dakloze zwerver, in die kist is gelegd en onder zijn naam is begraven. Dat hij zelf naar Florida is vertrokken waar na de begrafenis ook zijn vrouw en dochter naar toe zijn verhuisd. Dit wordt in het begin heel zacht gefluisterd, maar na verloop van tijd verstomt dit gerucht.

Sommigen zijn opgelucht. Ze zullen in elk geval niet meer door de toorn van Luca Romano getroffen kunnen worden. Hij wordt opgevolgd door Alan Berry, de golden wonderboy. Zal het nu voor mij ook gemakkelijker werken worden, zal het ophouden, of ben ik nu zelf over mijn houdbaarheidsdatum heen, moet er in zijn geheel en daarmee ook binnen onze afdeling vernieuwing plaatsvinden?

Waarom zegt een belangrijke externe adviseur van Chespo, wanneer ik hem bij een bezoek aan het hoofdkantoor in de V.S. ontmoet zo nadrukkelijk: "you are doing this already a long time".

Zijn het allemaal toevalligheden, gewoon slordig werken van Nancy en Morris en gaan ze er van uit dat ik dit wel opvang en corrigeer omdat het anders leidt tot slechter presteren van mij, maar ook van de afdeling. Of wordt de druk bewust opgevoerd.