Dit is de header afbeelding
Geselecteerd Verhaal Geselecteerd Verhaal

Sinistere Werk Verhalen - Nomade

Terug Naar Overzichts Menu: Nomade
Dit is een button
Merkwaardige Voorvallen - Game Is Over, A New Game Starts


Deel 4 - Morris Hall

Governance Systeem

In het eerste jaar dat Morris Hall mijn manager is werken we als afdelingsteam samen om een systeem in te voeren waarin wordt aangetoond dat Chespo als geheel goed wordt bestuurd. Dit moet volgens recent ingevoerde Amerikaanse wetgeving in een grote mate van detail gedocumenteerd worden. Onze afdeling, met Scott Bishop als verantwoordelijk manager heeft de taak gekregen dit succesvol in te voeren. Scott Bishop, die weinig kennis heeft van wat hiermee samenhangt, vraagt Morris Hall om terug te komen naar onze afdeling om de leiding van dit project op zich te nemen.

Morris Hall op mijn beurt schakelt adviseurs in van een van de grootste adviesbureaus, maar vraagt ook een oude vertrouwelinge, Nancy Smith om hem met haar kennis bij te staan. Nancy verricht al jaren af en toe werkzaamheden binnen Chespo, of via een van de grote adviesbureaus, of als zelfstandig werkend professional en in de afgelopen jaren heb ik diverse malen met haar te maken gehad.

Zij en Jeff Lowe hebben daarna altijd contact gehouden en zo wordt ze diverse malen voor complexe opdrachten ingeschakeld, waarvoor ze, volgens Jeff Lowe uitstekend werk heeft verricht. Het is opvallend hoe het haar altijd weer lukt om bij mijn managers in een goed blaadje te komen, zozeer zelfs dat die denken dat geen project kan slagen zonder haar betrokkenheid. Het ontaardt er dan in dat zij het gehele project naar zich toetrekt en alle anderen alleen nog maar uitvoeren waarvoor zij toestemming heeft gegeven. Hierbij gaat ze heel flirtend met de mannen om en duwt vrouwen opzij. Ook hier weer. Van Debra Palmer hoor ik dat verschillende medewerksters van het hoofdkantoor in Akron haar aanduiden met de bijnaam heks wanneer ze wat heimelijk over haar praten.

Ik kan het goed vinden met de adviseur van het grote adviesbureau. Alleen, Nancy Smith is van mening dat zij de kennis die voor het project nodig is en waarvoor ook zij is ingehuurd evengoed kan inbrengen en tegen lagere kosten. Zo werkt ze hem het project uit en een paar maanden later, wanneer zijn contract is afgelopen overtuigt ze Morris Hall ervan dat de adviseur weinig aan het project heeft bijgedragen. Zo wordt zijn contract niet verlengd en krijgt zij de alleenheerschappij over het ontwerp, wat steeds klakkeloos door Morris Hall wordt goedgekeurd en voeren wij dit zonder verdere inbreng uit.

Mij is Nancy in al die jaren dat we af en aan met elkaar gewerkt hebben nooit goed gezind geweest en nu ben ik afhankelijk van informatie van haar voor de invoering van het systeem in Europa, waarvoor zij de basisopzet maakt. De basisopzet van sommige vestigingen die ik nodig heb om verder te kunnen werken geeft ze vaak met veel vertraging door en bevatten dan ook nog zoveel slordigheden dat het me grote problemen bezorgt die ik alleen kan oplossen door veel extra uren te werken. Soms maakt ze de basisopzet met de organisatorische functies van die site zo inefficient dat ik heel veel extra werk moet verrichten. Dit terwijl ik het haar in een duidelijk overzicht heb gestuurd. Een paar keer stuurt ze informatie zo laat dat ik thuis een heel weekend vrijwel dag en nacht moet werken om het de maandag, wanneer ik het nodig heb gereed te hebben.

Dat Morris Hall hiervan op de hoogte is blijkt uit een opmerking die hij een keer maakte toen hij zei "we thought you would never make it". Dit zei hij niet belonend, meer van; he, het is je gelukt, jammer.

Op de proefvestiging in Nederland waar we deze software voor het eerst invoeren om te zien of het werkt zitten Morris Hall en Nancy Smith samen te smoezen wanneer ik ook hen vraag een deel van de aanpassingen in de software aan te brengen die na bespreking met het management nodig zijn. Pas weken later, wanneer ik allerlei vragen krijg van die vestiging omdat autorisaties niet kloppen zie ik dat zij bepaalde parameters foutief gewijzigd hebben. Precies die waarop geen algemene selectie in een overzichtelijk rapport mogelijk is en alle onderdelen hiervoor een voor een nagekeken moeten worden.

Ik ben samen met Giacomo del Bosco op een andere vestiging om het systeem daar in te voeren, waarvoor we in eerste instantie overdag al hard werken. Hij helpt me, we vergeten onze onderlinge competitie voor even en werken eendrachtig tot laat in de avond om een voor een bij alle onderdelen die parameter na te kijken en wanneer hij onjuist is weer goed in te stellen.