Dit is de header afbeelding
Geselecteerd Verhaal Geselecteerd Verhaal

Sinistere Werk Verhalen - Nomade

Terug Naar Overzichts Menu: Nomade
Dit is een button
Merkwaardige Voorvallen - Game Is Over, A New Game Starts


Deel 3 - Scott Bishop

Algemeen

De opvolger van Jeff Lowe is Scott Bishop. Scott is duidelijk een tussenpaus en een vertrouweling van het management in de V.S. Hij heeft geen zin in deze baan en het type werk interesseert hem helemaal niet. Hij is een operationele man die fabrieken in het zuiden van de V.S. heeft geleid. Volgens mijn Amerikaanse collega's is hij ook voor hun begrip heel conservatief en zwaar christelijk.

Toch is de periode waarin hij de leiding van onze afdeling heeft voor mij de prettigste periode die ik binnen Chespo heb gehad. Een periode die helaas maar een paar jaar heeft geduurd. Hij gaat binnen een paar jaar met pensioen en een boardmember rekent erop dat ze door hem te benoemen in de luwte kan functioneren, niet met lastige feiten uit onze afdeling geconfronteerd zal worden en zo haar weg omhoog in ons bedrijf kan voortzetten.

Jeff Lowe heeft onze planning voor het komende jaar al voorbereid, dus daar hoeft Scott Bishop zich niet meer om te bekommeren. Doordat hij geen interesse heeft in onze werkzaamheden geeft het ook de ruimte om rustig ongestoord te werken.

Waarom is het de beste periode die ik bij Chespo heb gehad? Er zijn onder zijn leiding geen politieke intriges waar ik tegen wil en dank bij betrokken raak. Degenen die in de eerste jaren nog in dienst waren en eigenlijk ongewenst waren omdat ze uit de oude tijd stamden, van voor de reorganisatie die net voor mijn indiensttreding heeft plaatsgevonden, en aan wie Luca Romano heeft toegezegd dat ze niet vanwege die reorganisatie ontslagen zullen worden zijn nu vrijwel allemaal weg.

Scott Bishop heeft geen achtergrond in mijn professie maar is een operationele man uit een van de zuidelijke conservatieve USA staten. Het meest illustratieve voorbeeld dat mijn professie hem niet interesseert doet zich voor wanneer hij me vrij onverwachts bij de vestiging in Mannheim bezoekt. Ik heb voor die dag al allerlei werkafspraken voor mezelf gemaakt die ik, gezien de heel strakke werkplanning die ik voor die opdracht heb liever niet wil opschuiven. Ik heb gehoord dat op die dag bij die vestiging ook een Global Supply Chain Management meeting plaatsvindt, en vermoed dat Scott het interessant zal vinden om die vergadering bij te wonen. Er zullen een aantal mensen aanwezig zijn die hij goede kent en zijn hart ligt meer op dit terrein. Wanneer ik hem dit voorstel lichten zijn ogen op. Ik geef aan hem door in welke vergaderzaal de SCM meeting plaatsvindt en voordat ik het weet is hij de kamer uit om pas aan het eind van de middag terug te komen naar mijn werkkamer.

Waarom Scott Bishop van alle managers die ik bij dat bedrijf heb gehad toch de beste is? Hij wordt gerespecteerd door de andere managers en de enkele keer dat hij in simpele en directe bewoordingen iets zegt wordt het geaccepteerd. Wanneer ik zijn toestemming voor iets vraag mail ik hem dit, schrijf er expliciet bij dat ik die toestemming nodig heb en altijd komt die toestemming dan per omgaande. De tijd tussen het openmaken van de mail en zijn goedkeuring zijn luttele seconden, zelfs nog te weinig om de bijlage, de inhoud waarvoor ik toestemming nodig heb te openen.

Op de een of andere manier sta ik bij hem in een goed blaadje en tijdens mijn werkzaamheden bij de diverse vestigingen zijn de managers vrijer en meer actief cooperatief in hun omgang met mij. Wanneer ik zijn naam noem lachen ze wat positief instemmend.

Ik heb even een adempauze. Onder Jeff Lowe heb ik de gewoonte opgepakt om altijd ergens in het conceptrapport een volledig kromme zin op te nemen omdat ik er genoeg van heb dat hij altijd zo hamert op mijn niet voldoende affiniteit met de Amerikaans - Engels taal en zijn eeuwige kritiek op mijn zinconstructies. Soms ziet hij deze zin over het hoofd en herschrijf ik hem dan alsnog zelf maar vaker wordt de zin door hem met veel commentaar geredigeerd. Dit laat ik nu achterwege en omdat Scott Bishop nooit om enige aanpassing van het concept rapport vraagt laat ik het concept nu een paar dagen liggen om het daarna zelf nog een keer kritisch door te lezen en formuleringen te verbeteren.

Een andere reden waarom dit mijn beste werkperiode binnen Chespo is heeft te maken met de CFO op het hoofdkantoor in de V.S. Onder Luca Romano wisselen de personen die deze functie bekleden met een dubbel zo hoge frequentie als mijn eigen managers. De huidige hoogste financiele man is oorspronkelijk in dienst gekomen als operationeel manager en hij heeft geen accounting opleiding of achtergrond. Wel heeft hij een scherp oog voor hoe een bedrijf bestuurd behoort te worden en hij ziet onze werkzaamheden hierbij als een hulp. De keren dat ik hem ontmoet behandelt hij me altijd met een bijna aan genegenheid grenzend hoffelijke respect. Hij loodst, samen met zijn team Chespo door de moeilijke periode van herziening van de gerapporteerde jaarrekeningen als gevolg van boekhoudkundige onjuistheden die onder zijn voorganger hebben plaatsgevonden.