Dit is de header afbeelding
Geselecteerd Verhaal Geselecteerd Verhaal

Sinistere Werk Verhalen - Nomade

Terug Naar Overzichts Menu: Nomade
Dit is een button
Merkwaardige Voorvallen - Game Is Over, A New Game Starts


Deel 4 - Morris Hall

Expenses Software

Wat is dan het vervelende incident.

Na elke reis maak ik, wanneer ik terug ben op mijn basiskantoor mijn onkostendeclaratie. Voor het indienen van de reiskosten gebruiken we software waarin ook de autorisaties opgenomen zijn. De software is gekoppeld aan het financiele systeem. Het is goed werkende software die ik zo bij andere bedrijven zou adviseren.

Ik zit voor die betreffende reis alle kosten in de software in te voeren wanneer ik merk dat mijn pc niet meer goed reageert. De cursor werkt niet meer. Even later werkt hij weer en ik ga verder met het invullen van de kosten. Een reis van vier of vijf weken resulteert in een groot aantal bonnetjes, op allerlei terrein, de grotere bedragen komen van de vliegreizen en het hotel maar daarnaast zijn er veel kleine uitgaven voor eten en drinken en, wanneer het een land is met tolwegen, van de tolstations. Al deze bonnetjes kunnen zomaar resulteren in een paar honderd in te vullen regels waarbij een fout zo gemaakt is. Daarom maak ik aan het eind een controletelling, waarbij ik alle bonnen nog een keer handmatig achter elkaar optel en zo tot het totaalbedrag van mijn kostendeclaratie moet komen. Dit klinkt erger dan het is. Omdat ik vrijwel alles met een creditcard betaal geven die overzichten al totalen die ik alleen maar hoef te complementeren met contant betaalde uitgaven. Elk verschil groter dan een euro zoek ik uit, maar eigenlijk moet het precies overeenkomen.

Tot mijn verbazing is dit keer het verschil precies Euro 50, wat vreemd is, want ik herinner me geen bonnetje van Euro 50 en het is ook geen gebruikelijke typefout, zoals een omdraaiing of het aanraken van een verkeerde toets. Ik kijk de details op het scherm na en zie tot mijn verbazing een bedrag van Euro 50 staan aan taxikosten. Dit is nog vreemder, ik heb voor die opdracht geen taxi gebruikt, laat staan een taxi voor Euro 50. Het standaard tarief naar Schiphol wanneer ik een taxi gebruik is ook een ander bedrag.

Ik probeer die post te annuleren, maar krijg dan de melding dat ik geen autorisatie heb die post te verwijderen. Ik probeer het een aantal malen en zit uiteindelijk hard op het toetsenbord te timmeren. Het is mijn onkostendeclaratie die ik op mijn eigen p.c. zit te maken dus hoezo ben ik niet geautoriseerd een onjuiste regel te verwijderen. Na enige tijd lukt het dan ineens wel om de post voor de Euro 50 aan taxikosten te wijzigen en ik verwijder die regel.

Ik dien de onkostendeclaratie in, maar ben wel geschokt door wat er is gebeurd. Wat als ik dit niet zou hebben opgemerkt, en het zou bij de controle door de financiele afdeling gezien zijn. Wat zouden dan de consequenties voor mij zijn geweest.

Na dit voorval schrijf ik de e-mail aan Morris Hall met de vraag of IT ongevraagd pc's kan overnemen, wat hij, na navraag, bevestigend beantwoordt. Ja, dit kan, goed punt, er moeten regels komen voor wie dit kunnen en wanneer.

Maar wat heeft hij nagevraagd. Wanneer hij me belt om het te bespreken geeft hij eerst de indruk dat IT inderdaad de mogelijkheid heeft om zonder toestemming pc's over te nemen. Zijn reactie op het toegeven van Wim van Beek dat inderdaad zij de files op mijn pc hebben verplaatst is meer van vervelend, maar het vervelende is dat je dit nu weet, dat je erachter bent gekomen hoe dit is gebeurd en niet dat het is gebeurd. Hij en Wim van Beek kennen elkaar ook heel goed. Wim van Beek kan dit alleen remote hebben gedaan omdat ik mijn pc nooit onbeheerd ergens laat staan, en altijd de deur van mijn kamer op slot doe wanneer ik er niet ben. ,

Morris gaat er ook meer op in hoe ik de taxipost van euro 50 heb ontdekt, welke controle ik hoe uitvoer voordat ik mijn onkostendeclaratie doorstuur, dan op mijn vraag hoe het kan dat IT zomaar, terwijl ik zit te werken, mijn pc kan overnemen en wijzigingen kan aanbrengen in documenten waaraan ik zit te werken.

Bovendien, wat wil ik dat Morris bevestigt. Hij weet heel goed dat ik weet heb van de software die Chespo heeft, dezelfde als die de Amerikaanse instanties die inbreken op computers van bedrijven en individuen hebben. Een paar jaar eerder werden steeds anoniem teksten op het Yahoo Messenger board geplaatst door iemand met duidelijk insiders informatie. Chespo heeft toen die software gebruikt om te achterhalen dat die teksten werden geplaatst door de voormalig IT manager. Hij was ontslagen en ondanks dat hij al snel weer een andere baan aangeboden kreeg had hij hard feelings tegenover Chespo. Chespo ontdekte met behulp van die software dat hij vanaf zijn nieuwe werklocatie en met gebruikmaking van de computer en het netwerk van zijn nieuwe werkgever de messsages had geplaatst. Chespo startte toen een rechtszaak tegen zowel zijn nieuwe werkgever als tegen de voormalig IT manager. Morris Hall had toen tegen ons zijn verwondering uitgesproken dat de IT manager, terwijl hij zelf nog die software had aangeschaft, zich niet had gerealiseerd dat zo nagegaan kon worden wie die berichten had geplaatst.

Ik weet dus heel goed dat Chespo software heeft om op computers in te breken en wanneer ze dit extern kunnen, dan kunnen ze het zeker intern via het eigen netwerk. Bovendien stond ik erbij toen Wim van Beek zondermeer mijn pc overnam en de files die hij eerder had verplaatst weer terugplaatste. Alleen wil ik dat Morris zich bewust wordt van het feit dat ik weet heb van het overnemen van mijn pc door IT.

Later, wanneer ik mijn ontslagaanzegging al heb hoor ik van Rick van der Laan dat mijn laatste manager opdracht heeft gegeven al mijn onkostendeclaraties van de laatste jaren minutieus door te nemen om de zien of ik ongeoorloofde kosten heb gedeclareerd die grond voor ontslag zouden kunnen zijn maar dat ze niets hebben gevonden.