Dit is de header afbeelding
Geselecteerd Verhaal Geselecteerd Verhaal

Sinistere Werk Verhalen - Nomade

Terug Naar Overzichts Menu: Nomade
Dit is een button
Merkwaardige Voorvallen - Game Is Over, A New Game Starts


Deel 2 - Jeff Lowe

Beoordeling

Ben Palmer besprak zijn jaarlijkse beoordeling niet uitvoerig met me door. Wel bespraken we soms wat zaken over de telefoon waarvan ik soms de indruk kreeg dat ze onderdeel waren van een beoordeling. Zo benoemde hij eens een aantal kwalificaties zoals je bent heel vindingrijk, uitzonderlijk inventief zelfs, en je oplossingen zijn wel creatief maar niet uitzonderlijk creatief. Hij gaf me hoge jaarlijkse salarisverhogingen zonder dat hij me een beoordelingsformulier liet tekenen. Dit verandert met Jeff Lowe.

Jeff Lowe maakt veel werk van de jaarlijkse beoordelingen van mijn medewerkers. Hij schrijft zijn uitgebreide commentaren in een handschrift dat ik maar met moeite ontcijfer. De beoordelingen zijn op zich goed, met uitzondering van het schrijven van rapporten. Jeff Lowe vergelijkt me met mijn Amerikaanse collega's en hun Engels kan ik niet evenaren.

Jeff Lowe vindt van zichzelf dat hij heel goed schrijft en hij leeft zich helemaal uit in het redigeren van mijn rapporten, waarbij ik, wanneer de inhoud ongewijzigd blijft, al zijn aanpassingen zonder morren overneem. Zo werkte het al onder Ben Palmer, hoewel die alleen noodzakelijke wijzigingen aanbracht, meer suggesties voor verbeteringen en zo zal het ook later met Morris Hall zijn

Wanneer door een redigeervoorstel de inhoud dreigt te wijzigen herschrijf ik de tekst zelf, rekening houdend met de strekking van zijn redigeervoorstel. Zo werkt het voor mij prima. Ik zie het als de bijdrage van de manager aan de producten die onze afdeling uitbrengt. Ik heb geen moeite met hun werkwijze, realiseer me dat zo door de gezamenlijke inspanning het eindproduct beter wordt.

Jeff Lowe kijkt hier met andere ogen naar. Hij focust bij zijn beoordeling helemaal op de redigeervoorstellen die mij voor mijn rapporten maakt waarbij hij mijn schrijfvaardigheid als matig beoordeelt en in zijn toelichting op de beoordeling voegt hij hier nog een aantal opmerkingen aan toe. Hij is een week op bezoek wanneer hij me zo zijn eerste beoordeling geeft, met het verzoek eventuele vragen de volgende dag te bespreken en de beoordeling te ondertekenen.

Terwijl hij me de beoordeling geeft observeert hij me, ziet dat ik teleurgesteld ben over zijn opmerkingen over het schrijven van de rapporten. Hij kent mijn mening, dat de rapporten beter worden van zijn redigeervoorstellen maar dat, zoals ik het geschreven heb, het ook goed kan. We hebben eerder besproken dat ik alle wijzigingen meer zie als het aanbrengen van het persoonlijke waarmerk van de manager dan dat ze noodzakelijk zijn.

Dan zegt hij, een beetje binnensmonds mompelend, maar voor mij duidelijk hoorbaar, "you write very well, really very well", waarna hij snel wegloopt. Omdat hij me die indruk eerder heeft gegeven, ondanks al zijn dwingende wijzigingssuggesties voor teksten in mijn rapporten, geeft het me toch een goed gevoel. Alleen, wat doe ik met die beoordeling, die moet getekend worden. Ik slaap er een nacht op en bedenk dat ik zal tekenen voor "gezien", en niet voor "akkoord".

Zo schrijf ik het de volgende ochtend in het vakje voor mijn handtekening, teken en geef hem het beoordelingsformulier terug. Hij neemt het in ontvangst, leest mijn opmerking en we praten er nooit meer over. Elk jaar krijg ik ongeveer dezelfde beoordeling, ook van latere managers, altijd met commentaar dat mijn Engels niet het niveau haalt van mijn Amerikaanse collega',s, en altijd teken ik slechts voor gezien en nooit vraagt welke manager ook waarom ik slechts voor gezien onderteken, nooit wordt het verder bediscussieerd.

Ik vind het een flauwe opmerking. Je weet van te voren dat, wanneer je regionale werknemers aanneemt, je het voordeel hebt van hun kennis van die regio en het spreken van meerdere talen maar dat het ook nadelen heeft, zoals dat Amerikaanse Engels niet hun moedertaal is.