Dit is de header afbeelding
Geselecteerd Verhaal Geselecteerd Verhaal

Sinistere Werk Verhalen - Nomade

Terug Naar Overzichts Menu: Nomade
Dit is een button
Merkwaardige Voorvallen - Game Is Over, A New Game Starts


Deel 1 - Ben Palmer

Tom Korthals - Spy

Zo is daar Tom Korthals, de hoogste Europese financiele man die aan Luca Romano rapporteert en van hem zijn instructies ontvangt. Hij wilde me al niet in de functie die ik bekleed. Hij wilde jonge net afgestudeerde mannen die hij kan beinvloeden. Hij liet me tijdens het interview proces bijna een uur lang gewoon op de gang wachten terwijl iedereen nieuwsgierig langsliep. Hij wist dat ik meer ervaring heb dan de jonge mannen die hij op het oog had, dat ik me niet door hem zal laten beinvloeden. Hij weet dat ik me heel goed realiseer aan wie ik rapporteer en dat ik de instructies van mijn manager zal opvolgen en dat hij geen macht over mij heeft.

Tijdens een voorstelrondje aan bezoekers van een plaatselijke werkgeverskring benoemt hij me als Luca Romanos spy. Ben Palmer, mijn eerste manager, zegt niet voor niets wanneer ik me wat moedeloos uitlaat over mijn geisoleerde positie. OK, we will work on it but stay away from them, they are dangerous for you.