Dit is de header afbeelding
Geselecteerd Verhaal Geselecteerd Verhaal

Sinistere Werk Verhalen - Nomade

Terug Naar Overzichts Menu: Nomade
Dit is een button
Merkwaardige Voorvallen - Game Is Over, A New Game Starts


Deel 2 - Jeff Lowe

Nodig Zijn

Anderzijds, wanneer een belangrijk project wordt voorbereid, het project waarvoor mijn werkkamer ontmanteld is, en ik bij Jeff Lowe informeer of ik daar naar kan overstappen om gedurende een aantal jaren aan dat project mee te werken is hij daar duidelijk over. "No, we still need you here, at least for a few years more". Daarna begint hij in meer algemene termen de negatieve kanten van het werken aan dat project op te sommen. Het harde werken wat gedurende een aantal jaren gevraagd zal worden. De geringe compensatie voor het gedurende die jaren steeds voor 6 maanden tot een jaar van huis zijn om op een andere locatie te werken. Hoe de projectmedewerkers permanent in hotelkamers of kleine appartementen ondergebracht zullen worden en de invloed die dit op het persoonlijk leven zal hebben. Kortom, hij kan of wil me niet missen en probeert werken aan dit project zo negatief mogelijk voor te stellen om elk mogelijk eigen initiatief om hiervoor stappen te zetten te ontmoedigen. Wel, wat is er prettiger dan een manager die je het gevoel geeft dat hij je nodig heeft.