Dit is de header afbeelding
Geselecteerd Verhaal Geselecteerd Verhaal

Sinistere Werk Verhalen - Nomade

Terug Naar Overzichts Menu: Nomade
Dit is een button
Merkwaardige Voorvallen - Game Is Over, A New Game Starts


Deel 2 - Jeff Lowe

Spanje - Plant Tour

Iets soortgelijks als in Marseille gebeurt ook in Spanje, maar het wordt direct door Juan Blanco, de controller afgestraft. Die persoon krijgt kennelijk een waarschuwing want nog jaren later kijkt hij me wat schuw aan wanneer ik hem tijdens volgende bezoeken tegenkom. Dit is ook tijdens een plant tour, die door die technische man gegeven wordt. In het goed uitgeruste laboratorium hebben ze een cabine, die wel van alle kanten dicht is, ik meen voor infrarood testen, zoiets als nu op vliegvelden. Maar daar waar ze op vliegvelden doorzichtig zijn was deze cabine geheel afgesloten met de bedoeling er aan de andere kant weer uit te lopen. Hij licht het toe, wil het demonstreren en op zijn verzoek stap ik erin. Waar ik niet op gerekend heb is dat hij onmiddellijk na mij ook in de cabine stapt en zo staan we in die heel kleine ruimte gedurende een aantal tellen dicht op elkaar in het donker, waarna de voorkant opengaat en ik daar weer uitstap en, na mij, hij eveneens. De mensen in het laboratorium kijken wat gegeneerd naar me, maar ik doe alsof het normaal is.

Voordat we gaan lunchen, vraagt Juan Blanco, zoals gebruikelijk, hoe het gaat, of alles naar wens is en ik vertel over de plant tour en het gebeurde met de cabine op een toon alsof het vanzelf spreekt. Hij reageert gealarmeerd en zijn open flikkeren alsof hij vuur gaat schieten. Dit is het moment waarop hij zegt: "wij doen hier niet aan mee, wij behandelen iedereen correct, dat geldt ook voor jou en ik zal met hem praten". Hierna hebben in Spanje alleen nog de meest senior operationele managers de plant tour gegeven, die dan ook voor hen nuttig en informatief zijn omdat ze zelf niet meer elke dag in de fabriek komen. Zo zien ze van alles wat niet is zoals het hoort, zoals veiligheidsregels die niet worden nageleefd en waar ze de werknemers nog tijdens de planttour op aanspreken.